Wedstrijdreglement Celisco

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Celis & Co VOF, Celisco Toyz (verder Celisco).
2. Celisco behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te weijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Celisco kan hiervoor niet worden aansprakelijk gesteld. Fouten in de wedstrijd (druk, typ of fouten van welke aard ook) kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Celisco.
3. Celisco behoudt zich het recht om al dan niet communicatie te voeren betreffende de uitslag van de wedstrijd.
4. Huidig wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden tenzij een wedstrijd een eigen opgestelde reglement heeft. Indien dit het geval is wordt dit aangegeven bij de wedstrijd.
5. De deelnamevoorwaarden worden aangegeven bij de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting. Laadttijdige antwoorden of inzendingen komen niet in aanmerking. Deelnemen aan wedstrijden is gratis.
6. Per wedstrijd wordt er slechts één deelname voor echt genomen. Meerdere inzendingen vervallen, enkel de eerste inzending wordt aanzien als ‘de’ inzending.
7. De winnaar(s) zullen per mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht.
8. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden voor andere producten, diensten of geld.
9. Ini geval van misbruiken of bedrog kunnen verdere deelnames aan Celisco wedstrijden worden uitgesloten.
10. Iedere deelnemer verleent, door deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Celisco de toestemming tot publicatie van zijn naam.
11. De verzamelde gegevens worden niet uitgegeven aan derde partijen. Al uw gegevens (adres, e-mail) blijven in ons bestand en worden niet doorverkocht, noch doorgegeven, aan derden.

About the Author

Celisco Toyz & Collectibles is one of the leading Actionfigures / Statues / Busts / Toyz / ... retailers in Belgium. Visit us at http://www.celisco.biz